Skylten som visar vägen till Skutters skans fornborg.

Skutters Skans: En fornborg från yngre järnåldern

För ”Simpa källa, för Sissila tova och Skutters skans bevare mig Herre Gud”. Så lät Skuttersgubbens sista ord, en mystisk figur från forntiden, innan han försvann från denna plats för evigt. Idag vill jag ta er med på en resa till den plats där dessa ord ekade för sista gången – till den mäktiga Skutters Skans, en fascinerande fornborg från yngre järnåldern (400-1100 e Kr).

Skylten som visar vägen till Skutters skans fornborg.
Skylten som visar vägen till Skutters skans fornborg

Skutters Skans, belägen på en moränhöjd nordöst om Härresta-Tibblebäckens dalgång, är mer än bara en samling av gamla stenar. Faktum är att det är en stor konstruktion som sträcker sig över 150×100 meter, omgärdad av en upp till två meter hög stenvall. Kanske mest imponerande är att dessa väggar byggdes genom kallmurteknik – en teknik där stenarna fogades samman utan murbruk, en konst som ännu inte hade nått dessa trakter när borgen byggdes.

Stenmuren vid Skutters skans.
Stenmuren vid Skutters skans

Denna fornborg var inte bara en plats för försvar. Den var en tillflyktsborg, en säker plats där människor kunde söka skydd och bo under orostider. Dess strategiska placering, vid viktiga vattenleder och i kusttrakter, indikerar att den också fungerade som en bevakningsborg.

Vy från bergkanten med utsikt mot Vändersta.
Vy från bergkanten med utsikt mot Vändersta

Skutters Skans ger oss en unik inblick i livet under yngre järnåldern. Det är en plats där man kan stanna upp och fundera över hur samhället organiserades, hur människor levde och interagerade, och vilka utmaningar de mötte. Fornborgen är en påminnelse om vår förhistoria, en tid då bygderna i Uppland började organiseras på ett fast sätt, vilket troligen sammanhänger med byggandet av fornborgar.

Sam vid bergskanten.
Sam vid bergskanten

Men vad gör Skutters Skans så speciell? Kanske är det de tre ingångarna, eller de naturliga vattenhålen inuti. Kanske är det de två bågformiga yttre stenvallarna nedanför berget. Eller kanske är det legenden om Skuttersgubben, som ger platsen en känsla av mystik och gör den ännu mer lockande.

Anna sitter lutad mot ett träd.

Jag hoppas att du har uppskattat denna virtuella resa till Skutters Skans. Om du någonsin får chansen, rekommenderar jag att du besöker denna plats personligen. Och vem vet, kanske kommer du att hitta nyckeln till borgen gömd under Sissila tova? Tills dess, låt oss fortsätta att utforska och uppskatta vårt rika historiska arv.

Hitta till Skutters Skans:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *