Ansikten i Enköping

En samling spontana porträtt av människorna som formar vår stad.