Sittandes bredvid Erik Janssons minnessten i Biskopskulla.

Predikanten Erik Jansson – en hisnande historia

Här sitter jag vid Erik Janssons minnessten, en religionskritiker och brännare av ”heliga skrifter” från en svunnen tid. Inskriptionerna, inristade på den grova stenen, berättar en historia om hans liv och verk. De ger en tyst hyllning till den modige man som en gång stod upp mot religiöst förtryck och sökte en ny väg för sitt folk. Erik och jag delar ett gemensamt ursprung. Vi båda är ättlingar till Dominicus Andersson, född den 6 februari 1675 i Torstuna socken. Dominicus är min farfars morfars farfars farfars far, och genom honom är jag och Erik förbundna

Sittandes bredvid Erik Janssons minnessten i Biskopskulla.
Här sitter jag bredvid minnesstenen som uppfördes över predikanten Erik Jansson 1979

Predikanten Erik Jansson är en av de mest fascinerande och kontroversiella figurerna i svensk-amerikansk historia. Hans historia är en saga om tro, motstånd, och kolonisation som har påverkat tusentals människor på båda sidor av Atlanten. I den här artikeln kommer vi att dyka djupare in i Janssons liv och arv, så att vi kan förstå hans plats i vår kollektiva historia bättre.

Del 1: Erik Janssons tidiga liv och kallelse

Uppväxt och tidiga år

Född 1808 i Biskopskulla, Sverige, Erik Jansson växte upp i en tid av stor religiös oro och förändring. Hans religiösa törst väcktes tidigt, och han studerade ivrigt både Bibeln och kyrkans läror.

Några viktiga händelser från hans tidiga liv inkluderar:

  1. Tog emot sin första nattvard vid 15 års ålder.
  2. Började predika när han var 24 år.
  3. Fick sitt första arvtagare vid 27 års ålder.

Början på hans predikokarriär

Janssons predikokarriär tog fart när han började kritisera det han ansåg vara brister och missbruk inom Svenska kyrkan. Hans budskap mötte stor motstånd, men lockade också många anhängare.

Del 2: Erik Jansson och Amerika

Flytten till Amerika

På grund av förföljelse i Sverige bestämde Jansson sig för att fly till Amerika 1846. Han ledde en grupp av anhängare till Illinois, där de grundade kolonin Bishop Hill.

Bishop Hill och Erik Janssons arv

Under Janssons ledning blev Bishop Hill en framstående koloni och spelade en viktig roll i det svenska-amerikanska samhället. Men Janssons tid i Amerika skulle inte vara lång. Han sköts till döds 1850 av en före detta medlem av kolonin.

Trots att han levde ett kort liv, lämnade Jansson ett djupgående avtryck. Hans arv lever kvar än idag, inte bara i Bishop Hill, utan också i de många svensk-amerikaner vars liv och tro påverkades av hans budskap.

Vanliga frågor om predikanten Erik Jansson

  • Varför flyttade Erik Jansson till Amerika? Jansson flyttade till Amerika på grund av förföljelse i Sverige. Han och hans anhängare sökte religiös frihet.
  • Vad var Janssons budskap? Jansson predikade om reformer inom Svenska kyrkan, och han trodde att han hade kallats av Gud att återställa kyrkan till dess ursprungliga renhet.
  • Hur dog Erik Jansson? Jansson sköts till döds 1850 av en före detta medlem av kolonin Bishop Hill.

Slutsats

Predikanten Erik Jansson är en av de mest komplexa och fascinerande personerna i svensk-amerikansk historia. Hans historia är en påminnelse om sökandet efter religiös frihet, kraften i tro och viljan att stå upp för sina övertygelser. Trots att hans tid på jorden var kort, fortsätter hans arv att resonera genom århundradena, och hans liv och arbete erbjuder viktiga lektioner för oss alla.

Hitta till Erik Janssons minnessten i Biskopskulla:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *