Kristallklart vatten bubblar upp från botten av en källa vid Ingbokällorna, med en blågrön färg.

Magiska Ingbokällorna: En naturupplevelse att minnas

En solig dag i juli bestämde vi oss – jag, Anna, Sam och Jenny – för att besöka de mytomspunna Ingbokällorna. Det visade sig vara en upplevelse vi sent skulle glömma.

Som kristallklara ögon ligger Ingbokällorna i den mörka, fuktiga skogen. Vattnet, som bubblar upp i en ständig ström från underjorden, skapar ett spektakulärt skådespel av färg och form. Vid den gamla kvarnplatsen Ingbo finns två källor som binds samman av en bäck. Mellan källdammarna utvidgar sig bäcken till ett tredje öga. Den nedre dammen fungerade förr som kvarndamm, och dagens byggnad är en nybyggd kopia av den skvaltkvarn som fanns på platsen på 1930-talet.

Jenny utforskar den nybyggda skvaltkvarnen vid Ingbokällorna, omgiven av grönska.
Jenny dricker vattnet och utforskar skvaltkvarnen vid Ingbokällorna

De två källdammarnas botten täcks av en fin slamartad sand som ger källorna en säregen blågrön färgton. Det bubblar än här, än där; vattnet sprudlar fram från ett stort antal punkter i källans botten och bildar ett ständigt föränderligt mönster. Kullfallna trädstammar på dammarnas botten syns tydligt i det klara vattnet och gör upplevelsen än märkligare.

Den historiska mjölnarstugan vid Ingbo kvarn, omgiven av frodig vegetation.
Den charmiga mjölnarstugan vid Ingbo kvarn

Vattnet kommer från Ingboåsen som ligger strax intill och varje dygn väller 4,3 miljoner liter vatten fram. Det blir 50 liter per sekund och ändå syns inte en krusning på vattenytan! Källor har setts som heliga och magiska långt tillbaka i tiden. Drack man av vattnet kunde man bli botad från allehanda sjukdomar och krämpor. Källorna ansågs vara extra verksamma om de rann mot norr, som Ingbokällorna gör. Sommartid är medeltemperaturen på vattnet 7° C, ta dig gärna en törstsläckande klunk. Vem vet, kanske lämnar du Ingbokällorna som en ny människa!

Kristallklart vatten bubblar upp från botten av en källa vid Ingbokällorna, med en blågrön färg.
En av de klara källorna där man kan se vattnet bubbla upp

De kristallklara källorna vid Ingbo kvarn har en trolsk blågrön färg som varierar beroende på årstid och ljuset. Botten täcks av slamartad sand och tittar du noga, främst vid de ljusa partierna, kan du se hur vatten bubblar upp från källornas botten.

Jag pekar mot den natursköna omgivningen vid Ingbokällorna, med klara källor och frodig skog i bakgrunden.
Jag som entusiastiskt visar den natursköna omgivningen

Till den första källan går en bred gångväg anpassas för rullstolsburna. Fortsätter du vidare in i skogen, till de andra källorna, är stigen smalare och mer ojämn. Den enda originalbyggnad som finns kvar på kvarnplatsen vid Ingbo är mjölnarens stuga. Här finns också en rekonstruktion av den gamla skvaltkvarnen som drivs av källornas vatten och används för att mala mjöl till försäljning.

Service:

  • Parkering
  • Tillgänglighetsanpassad torrtoalett vid parkeringen
  • Tillgänglighetsanpassad stig

Förvaltare: Heby kommun

Ingbokällorna är ett naturreservat som är väl värt ett besök, beläget i Heby kommun, någon mil utanför Sala. Det är en plats som kombinerar naturlig skönhet med historisk betydelse, och det är lätt att förstå varför människor ser den som magisk. Vårt besök lämnade oss med minnen av en fridfull och trolsk plats, som vi gärna återvänder till.

Gitta till Ingbokällorna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *