Bild på Torstuna Kungshög som ligger mitt på en åker, väst om Torstuna kyrka.

Kungshögen i Torstuna

Snurrade runt i Torstuna, som är hem till Kungshögen i Torstuna, Enköpings mest majestätiska kungshög, ofta benämnd som Inges hög eller Torshögen. Med en imponerande diameter på 35 meter och en höjd på sex meter, omges denna fornlämning av gamla sägner. En av de mest fascinerande berättelserna är att en skatt är gömd djupt inuti – och att om någon skulle försöka gräva efter den, kommer närliggande Torstuna kyrka att uppslukas av lågor.

Bild på Torstuna Kungshög som ligger mitt på en åker, väst om Torstuna kyrka.
Torstuna kungshög även kallad Inges hög eller Torshögen Ligger ca 400 m väst om Torstuna kyrka

Vad är en kungshög?

En kungshög, eller gravhög, är en jordhög som vanligtvis byggdes över en grav under forntiden, oftast under bronsåldern eller järnåldern. Dessa imponerande strukturer var inte bara gravplatser, utan fungerade också som monument över den avlidna personens makt och status. De var avsedda att vara synliga landmärken i landskapet och på så sätt minna eftervärlden om de viktiga individer som vilar där.

Kungshögarnas betydelse och funktion

Kungshögarna var inte bara fysiska gravplatser. De representerade också en länk mellan livet och döden, mellan människor och gudar. Genom att bygga dessa högar försäkrade man sig om att de döda hade en värdig viloplats, och många gånger var dessa platser omgivna av olika ritualer och ceremonier. Det är inte ovanligt att finna offergåvor vid dessa platser, vilka skulle fungera som gåvor till de döda eller till gudarna.

Frågor och svar

Fråga: Vad skiljer en kungshög från en vanlig gravhög?
Svar: Den främsta skillnaden är storleken och dess betydelse. Medan en kungshög oftast är större och byggd för framstående individer som kungar eller hövdingar, kan en vanlig gravhög vara mindre och avsedd för vanliga människor.

Fråga: Hur vet vi vad som fanns inuti kungshögarna?
Svar: Genom arkeologiska utgrävningar har forskare kunnat studera innehållet i många kungshögar. Dessa utgrävningar har avslöjat allt från kvarlevor till föremål och offergåvor som placerats där för den döde.

Läs även om Anundshög här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *