Jag ståendes vid en förbudsskylt mot Svenska Kraftnät.

Elledningen mellan Munga och Hamra ett – ett monster

Svenska Kraftnät vill bygga en elledning mellan Munga och Hamra. Den kommer att passera mona gamla hemtrakter.

I Västerås behöver man investera i nya ledningar för att ersätta de gamla som snart inte fungerar längre. Den nya 400 kV-ledningen behövs för att öka kapaciteten för överföring av el både nu och i framtiden. Detta är en del av initiativet NordSyd för att uppgradera ledningarna över hela området. De nya åtgärderna kommer också att göra det möjligt för fler människor att använda el från nätet i Mälardalen och kommer att göra nätet mer robust.

Vy mot Altuna kyrka från söder, ståendes vid Eklunda.
Vy mot Altuna kyrka från söder ståendes vid Eklunda

Detta ses inte med blida ögon av boendes i trakten. De är inte emot den nya elledningen i sig men föreslår istället ett mycket bättre alternativ, nämligen att gräva ner ledningen istället. Jag håller med dem och kommer därför stötta föreningen. Tog mig ut till Altuna, Torstuna och Nysätra för att fota landskapet där ledningen är tänkt att forcera fram och lämna ett i mitt tycke bitter eftersmak.

Vy mot Simtuna Berga från söder, ståendes i Forsby.
Vy mot Simtuna Berga från söder ståendes i Forsby
Jag ståendes vid en förbudsskylt mot Svenska Kraftnät.
Förbjudet för Svenska Kraftnät att beträda 🙂
Vy över Ängsvallen i Tibble från sydöst, ståendes i Ängsvallen.
Vy över Ängsvallen i Tibble från sydöst ståendes i Ängsvallen
Vy över Härledgården från sydväst.
Vy över Härledgården från sydväst
Vy över Vappeby från syd, ståendes vid Torstuna handel.
Vy över Vappeby från syd ståendes vid Torstuna handel
Vy över Vappeby från syd, ståendes vid Torstuna handel.
Vy över Vappeby från syd ståendes vid Torstuna handel
Vy mot Torstunaby från norr, ståendes i Vappeby.
Vy mot Torstunaby från norr ståendes i Vappeby
Vy över Torstunaby från nordöst, ståendes i Vappeby.
Vy över Torstunaby från nordöst ståendes i Vappeby
Vy över Nysätra.
Vy över Nysätra
Vy över Vappeby från syd, ståendes vid Torstuna handel.
Vy över Vappeby från syd ståendes vid Torstuna handel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *