Bland adel, präster, borgare & bönder!

Här på rim.se presenterar jag min släkt. En brokig skara från alla dåtidens samhällsklasser; adel, präster borgare och bönder.

 

Jag har släktforskat under många år och har flera tusen registrerade anor. Men som för många nybörjare och även mig var kvantitet viktigare än kvalitét inlednigsvis.

 

Denna webbplats är en ansträngning att backa tillbaka och dokumentera släkten främst nogrannare men jag vill även passa på att dela med mig av mitt forskningsresultat till släktingar, gamla som nya vilka förhoppningsvis hittar hit.

 

Arbetsprocessen jag försöker hålla är att arbeta igenom ana för ana per källmaterial. D.v.s. jag tar mig först igenom alla de traditionella kyrkböckerna för alla anor och går sedan vidare till annat källmaterial.

 

Utrycket ”Bland adel, präster, borgare och bönder” är talande för min släkt. Här finns dem alla!

 

Detta adelsvapen tillhör von Bever från Tyskland.

Von Bevers vapensköld

Biskop Petrus Filenius

Petrus Filenuis, Biskop i Linköpings stift.

Grosshandlare Fredrik Carlson

Lars Fredrik Carlson, grosshandlare och hattfabrikör.

Bonden Lennart Eriksson från Torstuna

Lennart Eriksson, en bonde från Torstuna