Tjänstemannaansvar, en kärnfråga för Medborgerlig Samling

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook

Om förvaltningen som Axel Oxenstierna grundade på 1600-talet ska fungera måste opolitiskt tjänstemannaansvar införas omedelbart.Tjänstemannaansvar är en kärnfråga för Medborgerlig Samling och som MED lyft vid åtskilliga tillfällen. Det är en av grundstenarna i vår demokratin. Sverige har en unikt lång och obruten historia av fungerande förvaltning alltsedan Axel Oxenstierna grundade den svenska statsapparaten på 1600-talet.

När 261 opolitiska tjänstemän undertecknar ett brev med en lista som tycks ifrågasätta kommande regering utifrån egna politiska åsikter och den så kallade ”värdegrunden”, då är det ett problem. Nu påstås det även att några undertecknare inte uppfattat problemet.

Den här ”hemska listan” om en potentiell regering som inte följer den så kallade ”värdegrunden”, står för allt som är författningsvidrigt i vår demokrati och den som inte förstår vad det innebär har sannolikt inte omdöme nog att verka i Regeringskansliet.

Det är utmärkt att yngre handläggare vaknar upp och förstår vilken kulturrevolution de har skrivit på. Låt oss hoppas att de förstår vad värdegrund framför konstitution och lag innebär för vår demokrati. Samt att värdegrund inte har i den offentliga förvaltningen att göra.

Konstitution och lag ska vara våra rättesnören, inte någon av den tillfälliga makten åberopad värdegrund.

Regeringskansliet skall biträda statsministern och dennes statsråd i den grundlagsfästa beredningen av ärenden till regeringsbeslut. Det är inte politiken som skall biträda regeringskansliets anställda. Det är både omdömeslöst, okunnigt, allvarligt och rätt pinsamt.

Är det kanske så illa att samtliga undertecknare bör ges en grundkurs i vår konstitution, särskilt Regeringsformen? Och bör de även kanske ges två dagars intensivutbildning av våra mest erfarna statsvetare i frågor om Regeringskansliet och dess medarbetares roll och ansvar? Dessa områden är den konstitutionella bakgrunden till varför handläggare och chefer i Regeringskansliet finns till för statsministern och de statsråd statsministern valt.

Vi kan dock notera att de allra flesta i Regeringskansliet har detta klart för sig. Det korrekta uppträdandet sitter ingjutet i ryggraden, men uppenbarligen finns ett anmärkningsvärt stort antal på Regeringskansliet som inte har detta klart för sig.

Vi har även noterat att undertecknarna har fått mängder med kritik och i några fall uppmuntran. I det senare fallet av vänsteraktivister. Samma aktivister som önskar bryta ned vårt samhälles grundläggande funktioner. Samma aktivister som kallar allt till höger om vänstersocialdemokratin för nazister och rasister. Samma aktivister som avskyr den fria individen och dennes fri- och rättigheter.

Det ska kanske tolkas som att vi nu har 261 ämbetspersoner i Regeringskansliet som omöjligen kan tjänstgöra under en borgerlig regering. Att vara ämbetsperson i Regeringskansliet innebär att bära sitt uppdrag så att varje regering kan känna förtroende för såväl oberoende som sakkompetens. Vad ska en borgerlig regering göra av dessa individer? Låtsassysselsättning bortom beredningsprocesserna?

Detta är alltså tjänstemän vid samma departement vars myndigheter pumpar ut bistånd till diverse halvobskyra stater och deras korrupta ledare, förvaltning och domstolar. Dessa tjänstemän har i samma andetag vädrat sin oro över en demokratiskt framvald opposition i Sverige. Något måste vara fel på dessa tjänstemäns uppfattning av ”värdegrund”. Detta godtyckliga åsiktlikriktade ord och tankesystem som inte har någon bäring i svensk författning och i tjänstemäns ansvar. Axel Oxenstierna skulle vänt sig i sin grav.

Lämna en kommentar

*