Så här skapar du självgående medarbetare

Du har startat ett projekt inom företaget, det är ett viktigt projekt därför har du satt dina mest kompetenta medarbetare på att genomföra detta. Tiden går och när projektet är klart blev det inte riktigt vad du väntat dig eller målen som projektet skulle leda till infriades inte. Detta är något som händer allt för ofta och du känner säkert igen dig.

Det krävs självgående medarbetare även för enklare uppgifter

Även en enkel uppgift som att spola rent kräver självgående medarbetare för maximal utdelning.

Jag ska här presentera en guide/arbetsmodell som jag själv har arbetat efter många gånger och som om man följer den med all säkerhet kan säga att du får dina medarbetare att prestera det du vill och lite till. Det hela handlar om att skapa självgående medarbetare som brinner för sin uppgift.

Modellen bygger på att du som företagsledare, chef, projektledare tillgodoser dina medarbetares behov enligt en 4-stegs modell. Det första steget måste tillgodoses innan du kan ta din medarbetare till nästa steg o.s.v. Grunden i denna modell är inspirerad av Abraham Maslows Behovshierarki – Theory of Human Motivation.

Steg 1 – Förståelse

I detta första steg gäller det att skapa förståelse för uppgiften. Din medarbetare ska förstå varför ni ska genomföra detta projekt/förändring i organisationen eller företaget. Detta är ett steg med information. Se till att den person som ska ta sig an uppgiften kan svara på följande frågor:

  • Vad vi göra detta?
  • Varför ska vi göra?
  • Vad är syftet?
  • Vad är målet?

2 – Vill

I detta andra steg måste du som ledare motivera din medarbetare och skapa en lust att vilja göra uppgiften. Detta gör du genom delaktighet och påverkan:

Delaktighet – se till att din medarbetare känner delaktighet i det denne gör, detta ter sig lite olika för varje tillfälle, men ställ dig frågan hela tiden och försök hitta metoder att skapa delaktighet.
Påverkan – för att prestera bra måste medarbetaren känna att denne kan påverka sitt arbete och hur man ska göra det. Ta ett steg tillbaka, lyssna och låt din medarbetare under uppsikt gå sin egen väg.

3 – Kan

För att en medarbetare ska kunna genomföra sin uppgift behöver han verktygen för det. Dessa verktyg som kan behövas är många och olika beroende på uppgiften men det kan handla om allt ifrån kompetens/utbildning, budget, uttalat ledarskap eller rentutav en hammare för att kunna spika.

4 – Genomförande

Nu har du kommit till genomförandet, du har sett till att din medarbetare:

  • Förstår vad han ska göra.
  • Är villig att göra det.
  • Har kunskapen och verktygen för att ta sig an uppgiften.

Det du som ledare nu ska fokusera på är att:

  1. Styra – Styr din medarbetare på ett smidigt sätt under arbetsgången utan att ta över, tänk på att denne ska känna sig delaktig och att denne kan påverka sitt arbete. Att personen i sig har en känsla av påverkan är långt ifrån samma sak som att denne har det och detta är en konst i sig att hantera.
  2. Följa upp – Följ upp arbetet för att få en god insikt men även för att medarbetaren ska känna att arbetet i sig är så pass viktigt att du vill följa upp.
  3. Feedback – Ge återkommande feedback.

Lämna en kommentar

*