Reformera sjukvårdssystemet i grunden

Sveriges sjukvårdssystem måste reformeras i grundenSveriges sjukvårdssystem måste reformeras i grunden och det ska göras av professionerna, inte politikerna. Goda, stabila villkor för vårdentreprenörerna och mer makt att som patient välja vilken vårdgivare som ska få ditt förtroende höjer effektiviteten och kapar vårdköerna.

Den liberalkonservativa ideologin ser decentraliserat privat ägande och entreprenörskap som centralt. Den svenska sjukvården socialiserades under 60-talet och Medborgerlig Samling vill återföra sektorn till de som faktiskt kan den bäst – professionerna. Vi vill inte
avveckla den offentliga sektorn men vill att den ska fokusera på de traditionella kärnområdena och i övrigt avveckla uppdrag och byråkrati som ligger utanför dessa. Vi vill ha en nedskalad och effektiv offentlig sektor som tillhandahåller samhällstjänster av hög kvalitet.

Sjukvården börjar få svårt att upprätthålla den historiskt sett höga medicinska kvalitet som kännetecknat verksamheten. Förutom låg tillgänglighet finns även problem med att rekrytera och behålla kompetens, med ännu fler stängda vårdplatser och längre väntetider som följd. Vården som ges är inte likvärdig över landet och inte heller över socioekonomiska grupper. Det är tydligt att vi inte kommer kunna fortsätta producera och leverera sjukvård med god europeisk standard till de som behöver den om inte hela organisationen reformeras.

Det är meningslöst att tillföra punktresurser i form av t ex kömiljarder in i ett system som är ineffektivt i grunden. Det kommer krävas prioriteringar och fokus på kärnverksamheten för att vända utvecklingen.

Länk till hela MEDs sakpolitiska program för vård och omsorg.

Lämna en kommentar

*