Nyckeln till effektivitet och välstånd

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook

En stark och fungerande arbetsmarknad är nyckeln till effektivitet och välståndMedborgerlig Samling driver en liberal ekonomisk politik. Fungerande marknader är nyckeln till effektivitet och välstånd, för såväl konsumenterna och de arbetande som för näringslivet.

Marknader behöver regler, men de ska vara enkla, långsiktiga och förutsägbara. Vår arbetsmarknadspolitik har som mål att de flesta ska kunna försörja sig själva genom egna inkomster, utan behov av offentliga bidrag. Genom vår politik för företagande blir det lättare att anställa. Genom vår skattepolitik kan arbetstagare med lägre inkomster leva på sin lön utan behov av offentliga bidrag. Men därtill måste också bidragssystemet förändras – det måste bli tydligt att det lönar sig att arbeta jämfört med att uppbära bidrag.

Arbetsmarknadens viktigaste roll är att matcha arbetsgivare med arbetstagare. Arbetsmarknadspolitiken ska därför präglas av ett hållbart system som underlättar detta och därmed, så långt som möjligt, uppfyller parternas behov.

Framgångsrikt fritt företagande är grunden för tillväxt och sysselsättning i samhället. Med hög och växande sysselsättning, som genererar skatteintäkter till offentligheten, byggs ett långsiktigt välmående samhälle upp.

Därför fokuseras Medborgerlig Samlings näringslivspolitik på att skapa enklare regelverk och lägre skattekostnader för både företag och medborgare: Det ska vara enklare att startaoch driva företag, det ska vara smidigt att kunna anlita arbetskraft när så behövs ochdet ska finnas stabila regelverk som underlättar för företagens långsiktiga planering.

Läs mer om MEDs Arbetsmarknadspolitik från sidan 10 i MEDs Marknadspolitiska program.

Lämna en kommentar

*