MED:s inställning till antidemokratiska ideologier

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook

Medborgerlig Samling är ett parti som är konsekvent i sin inställning till antidemokratiska ideologier.Medborgerlig Samling är ett parti som är konsekvent i sin inställning till antidemokratiska ideologier. Det gäller nazism och politisk islamism lika väl som kommunism. Denna vedervärdiga ideologi som mördat över 100 miljoner och förslavat åtskilligt fler i reducerad frihet.

Kommunismen framstår här som ideologi som är omatchad sett antalet förstörda liv.

Det första fotot visar offren från massakern i Katyn 1940. Sovjetiska säkerhetstjänsten mördade minst 30’000 polska officerare, tjänstemän och intellektuella som man ansåg kunde utgöra opposition på order av Stalin.

Det andra fotografiet visar företrädare för Ung vänster i Malmö för något år sedan. De bär tröjor med initialerna för Sovjetunionen. Uppenbarligen är företrädarna stolta över sitt partis täta historia med en av historiens mest mordiska regimer. Den nyligen framröstade andre vice talmannen i riksdagen, Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve, gick med i Vänsterpartiet Kommunisterna redan på 70-talet.

Vänsterpartiet fick finansiellt stöd av Sovjetunionen fram till 1990 och skickade hyllningsbrev till Nordkorea så sent som 1987, detta samtidigt som denna diktaturs vansinne var lika tydligt som det är idag. 2004 valdes en öppen kommunist till partiledare, Lars Ohly, och som sitter fram till 2012. Vänsterpartiet är fortfarande ett parti som vill avskaffa äganderätten. Ett inslag som går emot svensk grundlag liksom Europakonventionen och knappast kommer att kunna införas fredligt.

Vänsterpartiet var heller inte motståndare till Berlinmuren, Castro eller Venezuelas socialistiska haveri där människor idag flyr, svälter ihjäl eller ser sitt land implodera. Motvilligt bytte man namn från Vänsterpartiet Kommunisterna när man till slut var praktisktpolitiskt tvungna, detta efter att Berlinmuren föll och kommunistdiktaturerna trillade ihop efter att människorna reste sig mot förtryckarna.

Det här är alltså det parti som Alliansen gav en av riksdagens talmansposter till. Genom en walk over till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, tävlar man med desamma i principlöshet. Den andra vice talmannen är alltså en av de personer som leder det dagliga arbetet i Sveriges riksdag och det med hjälp av Alliansen.

Det är obegripligt.

Kommunismens överlevande offer kommer aldrig glömma sina mördade anhöriga.

Lämna en kommentar

*