Myt att välfärd kräver högre skatter

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook

Det är en myt att välfärd kräver högre skatterDet är en myt att välfärd kräver höga skatter. Välfärd kräver en god skattebas. Som exempel kan nämnas att Sverige har ett skattetryck på 44% av BNP, samtidigt som Schweiz har 28%. Ändå har Schweiz inte en motsvarande sämre välfärd än Sverige.

Dagens variant av ”den svenska modellen” har nått vägs ände när det gäller att trygga välfärden i längden. Det konstant höga skattetrycket har inte förbättrat våra pensioner, våra skolresultat eller tillgängligheten till god sjukvård. MED vågar ta strid i denna principiellt viktiga fråga. Det behövs ett fundamentalt nytänk.

Företagandet är grunden för ett lands välstånd. Svensk industri behöver återskapa sitt självförtroende inom gamla som nya näringar och förtjänar ett gott företagsklimat och en stat som förstår att värdesätta sin industri. MED vill därför förenkla företagsetablering och främja tillväxtmöjligheter maximalt.

MED föreslår en sänkning av arbetsgivaravgifter och avveckling av 3:12-reglerna som möjliga sätt att stärka och ge incitament för tillväxt. MED föreslår även att mindre företag skall kunna ​välja ​att betala sin skatt direkt till den egna kommunen istället för att gå via staten. Detta minskar transfereringarna och ger kommunen ett tydligt incitament att samarbeta med de lokala företagen, och på så sätt få en direkt avkastning på de lokala insatserna. Detta möjliggör att kommunens intäkter paradoxalt nog kan ​öka samtidigt ​som den kommunala skattesatsen kan ​minskas​.

Läs gärna hela det skattepolitiska programmet med alla MEDs skatteförslag här

Lämna en kommentar

*