Inlägg från Medborgerlig Samling

Här samlas inlägg delade av Medborgerlig Samling (många gånger förkortat MED) på partiets officiella Facebooksida. Jag väljer att här återpublicera dem för en längre livslängd.

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti med fokus på ansvar, hållbarhet och stärkt demokrati.

Det finns för närvarande inget lokalavdelning för Medborgerlig Samling i Enköping.

Gillar du dessa tankar och ideér är du varmt välkommen som MEDlem!

Reformera sjukvårdssystemet i grunden

Sveriges sjukvårdssystem måste reformeras i grunden och det ska göras av professionerna, inte politikerna. Goda, stabila villkor för vårdentreprenörerna och mer makt att som patient välja vilken vårdgivare som ska få ditt förtroende höjer effektiviteten och kapar vårdköerna. Den liberalkonservativa ideologin ser decentraliserat privat ägande och entreprenörskap som centralt. … [Läs mer...]

Tjänstemannaansvar, en kärnfråga för Medborgerlig Samling

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook Tjänstemannaansvar är en kärnfråga för Medborgerlig Samling och som MED lyft vid åtskilliga tillfällen. Det är en av grundstenarna i vår demokratin. Sverige har en unikt lång och obruten historia av fungerande förvaltning alltsedan Axel Oxenstierna grundade den svenska statsapparaten på … [Läs mer...]

Myt att välfärd kräver högre skatter

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook Det är en myt att välfärd kräver höga skatter. Välfärd kräver en god skattebas. Som exempel kan nämnas att Sverige har ett skattetryck på 44% av BNP, samtidigt som Schweiz har 28%. Ändå har Schweiz inte en motsvarande sämre välfärd än Sverige. Dagens variant av ”den svenska modellen” har nått vägs … [Läs mer...]

MED:s inställning till antidemokratiska ideologier

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook Medborgerlig Samling är ett parti som är konsekvent i sin inställning till antidemokratiska ideologier. Det gäller nazism och politisk islamism lika väl som kommunism. Denna vedervärdiga ideologi som mördat över 100 miljoner och förslavat åtskilligt fler i reducerad frihet. Kommunismen framstår här … [Läs mer...]

100 miljoner döda, långt fler förslavade

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook Redan som barn lär sig de flesta av oss att det är skillnad på vacker yta och fint innehåll. När vi blir äldre använder vi oss av den insikten för att känna igen det som kallas fagert tal. Direkt efter valet hängde flera medier på ett uttalande om att SD hade vunnit mark i områden där "invånarna är … [Läs mer...]