Naturreservatet Fageruddsåsen

Fageruddsåsen är en mäktig isälvsformation och ett omtyckt strövområde. Gammelskogens rofyllda atmosfär erbjuder avkoppling och naturupplevelser året om. Naturreservatet är också en fristad för åsbarrskogens växter och djur. Välkommen till bombmurklans skog! Text producerad av Jan Måreby för Länsstyrelsens räkning. Isälvens verk Fageruddsåsen bildades under … [Läs mer...]

Så här skapar du självgående medarbetare

Du har startat ett projekt inom företaget, det är ett viktigt projekt därför har du satt dina mest kompetenta medarbetare på att genomföra detta. Tiden går och när projektet är klart blev det inte riktigt vad du väntat dig eller målen som projektet skulle leda till infriades inte. Detta är något som händer allt för ofta och du känner säkert igen dig. Jag ska här … [Läs mer...]

Reformera sjukvårdssystemet i grunden

Sveriges sjukvårdssystem måste reformeras i grunden och det ska göras av professionerna, inte politikerna. Goda, stabila villkor för vårdentreprenörerna och mer makt att som patient välja vilken vårdgivare som ska få ditt förtroende höjer effektiviteten och kapar vårdköerna. Den liberalkonservativa ideologin ser decentraliserat privat ägande och entreprenörskap som centralt. … [Läs mer...]

Tjänstemannaansvar, en kärnfråga för Medborgerlig Samling

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook Tjänstemannaansvar är en kärnfråga för Medborgerlig Samling och som MED lyft vid åtskilliga tillfällen. Det är en av grundstenarna i vår demokratin. Sverige har en unikt lång och obruten historia av fungerande förvaltning alltsedan Axel Oxenstierna grundade den svenska statsapparaten på … [Läs mer...]

Myt att välfärd kräver högre skatter

Ursprungligen postat av Medborgerlig Samling på partiets officiella Facebook Det är en myt att välfärd kräver höga skatter. Välfärd kräver en god skattebas. Som exempel kan nämnas att Sverige har ett skattetryck på 44% av BNP, samtidigt som Schweiz har 28%. Ändå har Schweiz inte en motsvarande sämre välfärd än Sverige. Dagens variant av ”den svenska modellen” har nått vägs … [Läs mer...]